En fråga!

En fråga?


Måste politiken vara kränkande och attackerande precis hela tidenMåste politiken vara döv och okänslig? Måste politiken splittra vårt samhället där vi är emot varandra?
Eller önskar vi ha ett starkt enat Sverige som hellre ser positivt på brobyggen och idé-skapande relationer istället för denna PK som vissa har anammat som absolut inte enar oss i landet utan den tystar och splittrar oss.Det finns ingen korrekt politik utan det finns olika mål med politiken. En av dom allra viktigaste målen måste ju ändå vara ett stark land där brobygge med innovationens verktyg används, respekt, lyssna in och där klokheten och visdom snitsla vägen mot framtiden.


I år är det val!!!


Jag vill stå upp för dom som samhället gjort till fattiglappar i vårt eget land genom att belysa detta mycket ledsamma problem!
Vill vi ha fattigpensionärer i Sverige?
Ja eller nej, hur var det med dom mänskliga rättigheterna???
Fattig pensionärerna är inte borta bara för att någon politiker vill putta problemet under mattan med vilseledande ord.Utan dom finns kvar tills pensionen är högre och drägligare, punkt slut. Låt ingen lura oss mer!
Folk som kämpat hela sitt liv i vårt land skall åtminstone ha samma rättigheter och en dräglig pension, egenföretagare, stadsanställda, invandrare, plus alla andra som inte haft råd med fina pensionsförsäkringar, ja alla vi skall ha samma rätt. Men så är inte fallet!!!


Minimikraven måste vara en dräglig pension som man kan leva utav utan att behöva tigga pengar av sociala eller på andra instanser eller leta i våra papperskorgar på gatan.Minst 16.000kr skattefritt som lägsta pension är en start, däröver kan skattetrappa börja.


Men trampa inte på dom som redan ligger ner ” Riksdagen ” !!!


Vi säger att vi bryr oss så mycket om varandra, men gör vi verkligen det?
Trygghet, stabilitet och någorlunda god lägstanivåer är lågt prioriterade ämnen som är inflätade i ljug och vilseledande argument. Att jobba för Sverige är att ha ett ansvar, att förbättra, inte att försämra. Det måste ju ändå vara en grundregel om du skall sitta på din politiska post betalt av våra skattepengar!
Att maktkamperna mellan partierna verkar vara viktigare än vårt land säger ju allt!
Man behöver inte tro på alla människor bara för att dom pratar i TV, utan det räcker många gånger att titta på samhället i verkligheten då ser vi hur det ser ut, långt ifrån tv rutans värld.
All vilseledande politik försämrar vårt land.


Det gäller även dessa smutskastning kampanjer vissa sysslar med. Sådant visar mer ansiktet på den som hatar!!! Hatets politik vill nog ingen ha !!! Dom dömer ut andra på nätet utan att ha kunskap om den människan dom smutskastar. Detta är ett sätt att få demokratin att tjäna ut sin roll och syfte! Detta stoppar människor att våga ha en åsikt!Vill vi acceptera detta?Om svaret är nej, då måste vi säga stopp 🛑 till dessa människors framfart.


Att ha ett politiskt klimat där folk vågar ha en åsikt är en sund Demokrati, motsatsen är ingen demokrati !!! Man hör ofta ordet värdegrund, men vems värdegrund pratar man om då den nog kan se ganska så olika ut beroende på vem som använder ordet?! Titta på samhället så ser vi vad vissa kallar värdegrund. Enligt mig borde bra värderingar grunda sig i dom mänskliga rättigheterna.


El priserna är ytterligare ett stort misslyckande för dagens politik. Skulle inte våra folkvalda se till att med sunt förnuft förbereda en trygg och stabil grund för sitt lands invånare. En sak är att ha en vision om framtidens energi, en helt annan sak är att predika tomma värde ord. Dessa visionärer kostar oss skattebetalare våra surt förvärvade pengar. Man byter inte ut en energistruktur innan man har ett nytt fungerande maskineri. Dumdristighet får inte gömma sig bakom klimatpolitik, PK eller andra gröna argument. Då vattnar vi ju ur dessa viktiga ämnen som miljö och långsiktighet som bör hanteras med stor kunskap.

Detta politiska falskspel måste få ett slut.

En ren värld med hållbarhet bör byggas av sunt förnuft, visioner med rötter från ren forskning och klokhet.


Politiska dueller!

Att snacka omkull någon är en sak med snabba oförskämda kommentarer där trovärdigheten ledsamt nog många gånger är 0. Men att snacka om ett brobygge mellan oss människor, att prata om riktig solidaritet där vi jobbar åt ett enat och starkt land för allas bästa är en helt annan sak. Dags att stoppa krackeleringspolitiken och stöd dom som vill samarbete för ett enat Sverige!


För min del tror jag denna vänster höger politik, och alla dessa politiska färger åt alla håll och kanter, alla beskyllningar och förnedringar där ingen vill ta ansvar börjar nog tjäna ut sin roll, detta är inte trovärdigt längre.
Vi behöver trovärdighet som nr 1. 

Och som nr 2 behöver vi ytterligare trovärdighet, trygghet och stabilitet.


Politiker som splittrar vårt land hellre än att samarbete för ett enat land är krackeleringens eget verktyg. Detta måste bli synligt och måste stoppas!


Detta är några av mina viktigaste valfrågor till hösten!!!

Därför stödjer jag det partiet som kliver ut ur skåpet och pratar om sanningen och verkligheten, en politik där folket känner igen sig i. Ett parti som just tar ansvar och står eller faller med sina beslut.

Ett parti med rak rygg där folket känner en trygghet och tillit!!!!


Politik för folket!!!!!!

Absolut inte politik för makten!!!!


Så vilka partier tar sitt ansvar utan att beskylla alla andra partier för sina egna misstag?

Vem är trovärdig?

Ja detta är några viktiga frågor.


För en ljus, frisk och sund framtid.


Magnus

www.magnusrosen.com

www.culturemeetsindustry.com

Lämna en kommentar