En Sanningskommité

Vad är sant och vad är lögn i dagens samhälle?
Det borde införskaffas en sanningskommité som inte är partibundet, där folket kunde lokalisera sig vad som är sanning eller maktmissbruk när det kommer till politik, media, nyheter, utveckling o.s.v!!!Detta borde vara ett krav i ett friskt samhälle.


Människans olikheter sitter inte i färgen på vårt skinn utan på färgen i våra själar. Dessa färgskalor ( Vitt till svart / God till ond ) tillhör inga samhällsklasser men ger uttryck på olika sätt beroende på förutsättningar i olika samhällsskikt. 

What is true and what is a lie in today’s society? 
A truth committee should be procures which is not party-affiliated, where the people could locate what is truth or abuse of power when it comes to politics, media, news, development, etc. !!!This should be a requirement in a healthy society.


Human differences do not lie in the color of our skin but in the color of our souls.These color scales (White to black / Good to evil) do not belong to social classes but give expression in different ways depending on conditions in different walks of life.


Foto Gabriel Henningson.


Magnus.

www.magnusrosen.com

www.magnusrosen.nu

Lämna en kommentar