Funderingar på framtiden

Satt precis och skrev ner min biografi. Ja mina mer än 40 år som basist har verkligen givit mig ett äventyr.

Vem e då jag som person i allt detta. En biografi säger en del, men långt ifrån allt.

Jag är en nyfiken kille som undrar hur denna upp och nervända värld fungerar.
Fullt av rädslor med politiskt spel från höger till vänster. Olika nationaliteter som är rädda för varandras kulturer. Rädslor mellan män och kvinnor. Ibland känns det som man pratar om yngre ( ungdomar ) som en annan art o.s.v
Vissa människor älskar mångfalden och andra människor känner sig oroliga.

Rädsla skapar lätt utanförskap. Utanförskap kan skapa hat och hat till sist kan skapa våld / krig. Alltså måste vi vända denna spiral och utanförskap som tyvärr har blommat ut i vårt samhälle. Det gäller kulturer och politiska partier.
Detta kräver kunskap, respekt, ansvar och god vilja.
Om vi kväver varandras åsikter tappar vi greppet om samhället och vart vi är på väg. Och då växer det i skuggorna istället, och kan bli oönskade överraskningar.

Jag har fått möjligheter att besöka flera av samhällets olika skikt.
Jag dömer ingen som den lilla människa jag är. Men tar livet som ett stort studiebesök.
Jag har föreläst på fängelser, skolor, föreningar mm. Tittar närmare på olika partier i Sverige. Försökt att se vad det hela handlar om. Partier från höger till vänster. Ibland med musik / kultur eller regeringsdelegationer eller lag-förslag till sittande regering via olika partier. Precis så som ett demokratiskt samhälle skall fungera.
Detta ger kunskap och perspektiv.

Till sinom och sist måste vi se att vi alla är människor av olika slag med känslor, rädslor, önskningar och visioner.
Men i dag har vi skapat ett utanförskap åt flera håll där rädslor blir en accelerator som stärker utanförskap.
Om vi skall få en fin framtid på denna jord är det dax att vakna upp och börja sträva efter ett samhälle där vi accepterar och respekterar att vi är olika.
Där alla försöker anpassa sig till ett fungerande samhälle.
Olika länder har olika tillvägagångssätt, med olika historier, olika förutsättningar. En utveckling mer eller mindre åt det ena eller andra hållet. Detta måste vi också acceptera. Inte bara hata eller döma ut oliktänkande, utan att försöka förstå omständigheterna.
Annars blir det till slut kaos.

Värden kommer aldrig bli precis så som vi önskar, men den kan bli mer eller mindre trevlig att leva i.

Men kan aldrig rättfärdiga saker som strider mot dom
Mänskliga rättigheterna.
Önskan är att ge trygghet och styrka med glasklar linjer vad som är acceptabelt eller ej. Här är det lagens ramar som visar vägen.
Samt ett jämlikt samhället mellan män och kvinnor.

All utanförskap är ett steg i fel riktning!!!
Kan du har en dialog med din fiende så finns det hopp!

En fundering för framtiden och den moderna människan.

Magnus
www.pensionarsalliansen.se
www.magnusrosen.com
www.magnusrosenwebbshop.com

Lämna en kommentar