Kulturen!!!

Kulturen är mycket mer än toner, danssteg och färger!!!

Kulturen är en mötesplattform för olika åldrar, olika nationaliteter men också en bro mellan samhällsskikten.
Kulturen är ett skyddsnät för yngre som har kommit snett i livet.Där kan unga bli synliga och få utveckla sina talanger istället för kriminalitet, droger eller rent av självmordstankar.Kulturen kräver respekt, omtänksamhet, förståelse, glädje, och utvecklande samt nya invokationer. Men fram för allt Moral och Etik som tyckas ha försvunnit ur svenska ordlistan.

Att väva kulturens alla flätor i mer samordnade arrangemang känns modernt och friskt.

Att uppmuntra exempel kulturskolor med kunskap om kulturen i det vardagliga livet och i samhället känns viktigt.Man skulle också kunna använda kulturen som ett brobygge till dom äldre där yngre fick möjligheten att lära känna människor med lång livserfarenhet. Detta skulle säkert också öka livslusten för dom äldre och där med även en möjlighet till en del av en god integration i SverigeDet finns mycket mer i denna agenda.

Själv har jag hela konceptet färdigt samt har provat detta i verkligheten med vissa kulturskolor då jag varit ambassadör för alla Sveriges kultur och musikskolor. En mall som kostar varje kommun 0 kr att ta del av. Det enda som krävs är en arbetsinsats av kulturskolan, ev en mindre summa pengar om man skulle integrera detta med en kort föreläsning i dom olika skolorna på ca 1-2 timmar.

Kulturen har alldeles för lite resurser och skulle ev kunna finansieras utav pengar som sparas p.g.a att ha människor som är hela och friska i kropp och själ. Med andra ord få mindre kostnader för bekämpning av brott, droger, integration mm. Allt kan man ju inte botgöra med kultur, men detta är ett sunt sätt att bygga i ett frisk samhälle.

I vissa andra länder höjer man anslagen till kulturen under sämre tider, vilket har betydelse.Ett frisk samhälle har en god kultur, ett sjukt samhället värdesätter inte kulturen som handlar om människan och dessa livskvalitet.Där existerar bara Mammon.

Många saker skulle kunna förbättras avsevärt bara med en Good Will och vägledning. Mycket handlar om kärlek och lust till människan.Ang vår situation i dag faller Kulturen vilket ett frisk samhälle inte har råd med.

Det måste ges förutsättningar och idéer för kulturens överlevnad.500 miljarder har staten satt till förfogande för samhället.I första hand skulle detta gå till sjukvården, så vi kunde ta hand om alla sjuka, detta inkluderar riktig skyddsutrustning för personalen samt att vården för dom äldre inte skall bedrivas med medel som påskyndar livets slut, utan med vård för att behålla livet.Därmed kunde vi ha öppna verksamheter i vårt land.

Ett stort tillskott skulle gå till kulturen för att stimulera människor i svårare tider.Att vi håller samman se våra olikheter som mångfald känns friskt mot en god framtid.

Jag står upp och tar ställning för våra fattigpensionärerhttps://www.facebook.com/groups/558588297979255Vill du göra detta också? Gå till vår sida och tryck på knappen ( Gå med i gruppen ) så drar du också ett strå till stacken.

Jag gör digitala föreläsningar för mer info www.magnusrosen.com

Foto Gabriel Henningson

Magnus

www.magnusrosen.nu

Lämna en kommentar