Önskar du!?

Önskar du av Magnus Rosén:
• Hyra en Rolls Royce / Bentley med chaufför ( inom en radie av 100 km från Göteborg ochKungälv )Bröllop, Event och Festligheterwww.hyrenbentley.se
• Coverband / trubadur, inkl ljus samt bra ljudsystem; BOSE.www.covershow.se
• Klassisk och folk art musik: Flygel och El-Bas
• En moderator ( Magnus Rosén )
• Föreläsningar fö skolor, event, föreningar ochföretag: *Drömmar visioner framtidstro *Anti-drog för skolungdomar i samverkan medECAD (Europeiska städer mot droger)
• Bassplayer for touring bandwww.magnusrosen.com
www.magnusrosenwebbshop.com

Bentley Magnus punkt jpg

Lämna en kommentar